เว็บแบบทดสอบ เว็บครูออฟ

แบบทดสอบวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ โดยเกณฑ์การผ่านจะต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไป ให้นักเรียนทำทุกชุดวิชาให้ผ่าน นักเรียนสามารถใช้มือถือ Smart phone ได้

ชื่อวิชา (คลิกทำที่ชื่อวิชาเลย) ผลคะแนนทำแบบทดสอบ